Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Radna prava osoba sa invaliditetom – između zakona i prakse

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, debatu „Radna prava osoba sa invaliditetom – između zakona i prakse?“. Debata je održana 20. juna 2023. godine u Pančevu (prostor Sinhro hub) u saradnji sa Udruženjem „Na pola puta“.

Cilj debate jeste razgovor o važnim pitanjima: Koliko je naš pravni okvir u ovoj oblasti usklađen sa međunarodnim standardima? Šta pokazuje realna slika o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada? Kako prevazići prepreke koje otežavaju pristup tržištu rada i zapošljavanje osoba sa invaliditetom? Da li poslodavci poštuju propisane zakonske odredbe u ovoj oblasti? Na koji način postupa Nacionalna služba za zapošljavanje? Kakva je praksa u drugim zemljama Evrope i regiona? Koje su ključne preporuke za unapređenje radnih prava osoba sa invaliditetom? 

U diskusiji su učestvovali/e: Slađana Lević, Forum mladih sa invaliditetom; Filip Perić, Unija poslodavaca grada Pančeva; Margareta Greta Kecman, Kreativno edukativni centar KEC; Marija Jovanović, advokatkinja i saradnica Centra za dostojanstven rad; Danica Maksimović, članica udruženja „Na pola puta“; Milena Mićović-Trajković, Fondacija Centar za demokratiju, Marina Kurilj, Udruženje „Na pola puta“, i drugi. 

U diskusiji je istaknuto da je osobama sa invaliditetom potreban složen sistem podrške, tržište rada se stalno menja, neophodne su obuke, radna praksa, prekvalifikacije, karijerno savetovanje, psihosocijalno osnaživanje. 

Debata je organizovana u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content