Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Predstavljanje podržanih projekata – Udruženje “ Centar za kulturu i obrazovanje” – Sonta

Udruženje „Centar za kulturi i obrazovanje“ – Sonta i njihov projekat „Glas mladih OSI u opštini Apatin“ smo podržali u okviru našeg projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom”.

Sa svojom glavnom misijom, koju sprovode već šest godina, da unaprede aktivizam u lokalnoj zajednici, streme osnaživanju i uključivanju mladih iz različitih grupa putem kreativnih metoda podsticanja aktivizma.

Kroz ovaj projekat unapređuju građansku participaciju mladih sa invaliditetom iz opštine Apatin kroz niz aktivnosti u kojima će oni biti osnaženi, edukovani i uključeni u redovne društvene tokove, biti vidljiviji u lokalnoj zajednici, a javnosti skrenuta pažnja na teškoće sa kojima se suočavaju.
U projektu koji će realizovati u partnerstvu sa udruženjem osoba sa invaliditetom Breza i Centrom za socijalni rad i u saradnji sa grupom Hajde da i Storryteller-om, biće direktno uključeni mladi od 15 do 30 godina sa teritorije opštine Apatin.

CEKOS je sproveo niz različitih aktivnosti, od kojih bismo posebno izdvojili trening o korišćenju digitalnih medija, ali i trening za volontere na programu Žive biblioteke.

Moto organizacije CEKOS je jako blizak duhu naše kampanje, oni, kao i mi – stvaraju bolju zajednicu!

***

Sabgrantisti su podržani u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom”, koji se realizuje u periodu januar 2018-jun 2020. god. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske Unije “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content