Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Predstavljanje podržanih projekata – Udruženje “Na pola puta” – Pančevo

U okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom” podržali smo i naše lokalne partnere iz Pančeva – Udruženje „Na pola puta” i projekat „Mladi sa intelektualnim teškoćama u svetu interneta“. Projekat realizuju u partnerstvu sa „Crvenim krstom” iz Pančeva.

Udruženje „Na pola puta” osnovano je 2006. godine, sa članovima koji su stručnjaci različirih profila, volonteri, roditelji, članovi porodica osoba sa intelektualnim teškoćama (OSIT) koji su posvećeni poboljšanju kvaliteta života i inkluziji OSIT u društvene tokove lokalne zajednice.

Cilj projekta jeste da pomognu mladima sa intelektualnim teškoćama koji imaju interesovanja za uvid u sopstveni identitet, otkrivanje novih znanja, sticanje veština, pristup informacijama kao i ostvarivanje novih socijalnih kontakata. Usled nedostatka znanja i veština u korišćenju interneta, kao i prepoznavanja potencijalnih opasnosti prilikom korišćenja istog, oni predstavljaju kategoriju koja je veoma podložna manipulacijama i zloupotrebama. Potrebno ih je edukovati o bezbednom pristupu internetu i društvenim mrežama.
Time se može izbeći njihova zloupotreba,manipulacija, izloženost neprimerenim sadržajima,
ostvarivanje kontakata sa potencijalno sumnjivim osobama koje sakrivaju prave identitete i mogu ih navesti na nepoželjno ponašanje i javno izlaganjedovesti do trgovine ljudima, kao i prekomerno korišćenje i zavisnost od interneta. Uključivanje samih osoba sa intelektualnim teškoćama u kreiranje obuka i publikacija koje za cilj imaju sprečavanje različitih zloupotreba, doprineće razvoju njihovih veština i znanja i njihovo distribuiranje većem broju OSIT. 

Četiri predstavnika Grupe za samozastupanje osoba sa intelektualnim teškoćama, uz podršku asistenata Grupe, na 12 održanih sastanaka, kreirali su publikaciju u formatu koji je lak za čitanje, na temu bezbednosti na internetu.

***
Sabgrantisti su podržani u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom”, koji se realizuje u periodu januar 2018-jun 2020. god. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske Unije “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.
Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content