Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

FMI na sastanku „HR PRO Club-a“

Na redovnom sastanku HR PRO Club-a, održanom 08.09.2009. u Hyatt-u, a organizovanom od strane Skills Training Centra, predstavljen je program obuke čiji je cilj razvoj sposobnosti i veština za pokretanje i sprovođenje procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Željko Ilić, izvršni direktor Foruma mladih sa invaliditetom, upoznao je prisutne sa načnima osnživanja kapaciteta HR sektora, kako bi se uspešno implementirala reforma u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

 „The Disability Employment and Awareness” program, inicijalno kreiran od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a unapređen od strane Skills Training Centra, omogućava senzibilizaciju menadžera i zaposlenih na temu invaliditeta, unapređivanje znanja i veština za proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom,  kao i izgradnju komunikacionih kanala sa organizacijama osoba sa invaliditetom. Program za cilj ima rešavanje kritičnih i neposrednih prepreka i problema vezanih za uspešan proces zaposljavanja osoba sa invaliditetom u svim sektorima i na otvorenom tržištu rada.

Ovo je vrlo specifična edukacija i zasnovana je na upoznavanju sposobnosti osoba sa različtim tipovima invaliditeta za razna radna angažovanja.

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content