Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Prezentacija rezultata istraživanja “Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu”

Forum mladih sa invaliditetom i SeConS grupa za razvojnu inicijativu Vas pozivaju na

Prezentaciju rezultata istraživanja “Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu”

 08.11.2016. (utorak)

11.00-13.00 časova

Terazije 23, zgrada Privredne komore Srbije

Sala Soko Štark, 2. sprat

Beograd

O istraživanju

Imajući u vidu da od donošenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlјavanju osoba sa invaliditetom (2009. godine) ne postoje podaci u Srbiji o položaju mladih sa invaliditetom na tržištu rada, istraživanje je imalo za cilј da omogući uvid u prakse zapošlјavanja mladih sa invaliditetom na području Grada Beograda, u prepreke na koje nezaposleni mladi sa invaliditetom i poslodavci nailaze, kao i u mere podrške koje se mogu iskoristiti za prevazilaženje ovih prepreka.

U okviru istraživanja realizovano je anketno istraživanje na uzorku od 200 mladih sa invaliditetom. Osim anketnog istraživanja, organizovane su i dve fokus grupe sa zaposlenim mladim osobama sa invaliditetom, kao i dubinski intervjui sa direktorima škola i poslodavcima.

Realizator istraživanja je SeConS grupa za razvojnu inicijativu.

Program događaja

SeConS grupa za razvojnu inicijativu

Tema: Prezentacija i analiza rezultata istraživanja

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom

Tema: Položaj studenata sa hendikepom u sistemu visokog obrazovanja

 Nacionalna služba za zapošlјavanje

Tema: Rezultati mera aktivne politike zapošlјavanja mladih sa invaliditetom

 Diskusija i zaklјučci

Događaj se se realizuje u okviru projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju-podrška mladima sa invaliditetom”, koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošlјavanje i Sekons grupom za razvojnu inicijativu. Saradnici na projektu su: Univerzitetski centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, Unija poslodavaca Srbije, Privredna komora Srbije i Udruženje poslovnih konsultanata. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta

Kako se prijaviti?

Za učešće na info sesiji je potrebno da organizatoru dostavite:

Ime i prezime

Kontakt telefon

E-Mail

Naznačite ukoliko dolazite ispred udruženja/institucije/kompanije (navesti naziv)

Ukoliko imate dodatne napomene u vezi prostora, komunikacije i sl.

Prijavu možete dostaviti elektronskim putem na e- mail: office@fmi.rs  ili putem telefona 011 32 20 632, radnim danom, u periodu od 09-17 časova.

Rok za prijavu je petak, 04. novembar 2016.

Očekujemo Vas!

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content