Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Uspešna realizacija radionica za nezaposlene osobe sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom je i ovog meseca nastavio sa održavanjem radionica za unapređenje zapošljivosti osoba sa invaliditetom u gradu Beogradu.

Do sada su tokom oktobra održane dve obuke (Timski rad i Poslovna komunikacija), a biće održane još dve (Veštine prezentovanja i Radni stilovi). Cilj obuka je unapređivanje konkurentnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada, doprinos njihovoj većoj aktivaciji, sticanje modernih znanja i veština i unapređenje svesti poslodavaca o značaju zapošljavanja istih.

Program se realizuje uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content