Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Inkluzivni pristup obrazovanju

Naziv projekta:

Inkluzivni pristup obrazovanju

Donator:

Američka ambasada u Beogradu (DemCom program)

Vreme trajanja projekta:

april 2013 – decembar 2013.

Partneri:

Centar za razvoj inkluzivnog društva

Cilj projekta je da doprinese stvaranju jednakih mogućnosti za omladinu sa invaliditetom u srednješkolskom obrazovanju i da ostvari visokokvalitetnu, izbalansiranu podršku svim učenicima kako bi ostvarili svoj pun potencijal. Želimo da stvorimo tolerantno okruženje među učenicima u srednjim školama promocijom i unapređenjem inkluzivne nastave i inkluzivnog obrazovanja.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Inkluzivni pristup obrazovanju
Skip to content