Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Program podrške porodici za brigu o članu sa invaliditetom – za život u zajednici

Naziv projekta:

Program podrške porodici za brigu o članu sa invaliditetom – za život u zajednici

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja projekta:

oktobar 2014 – januar 2015.

Partneri:

Udruženje građana “Ideas”

Opšti cilj projekta je smanjenje stope institucionalizacije i ubrzavanje dinamike deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom, kroz obezbeđivanje pravovremene i adekvatne podrške porodici da razvije kompetencije i podrži svog člana sa invaliditetom.

Projekat se bavi uspostavlјanjem programa podrške porodicama koje imaju člana sa invaliditetom, a kako bi se unapredile kompetencije porodice da zadovolјi potrebe osobe sa invaliditetom i uspostavi funkcionalne obrasce ponašanja, omogućavajući ostanak osobe sa invaliditetom u porodici. Program je fokusiran na situacije: (1) kada se osoba sa invaliditetom u procesu deinstitucionalizacije vraća u roditelјsku porodicu, pa podržava uspešnu i trajnu adaptaciju; (2) na situaciju kada se donosi odluka o eventualnom smeštaju osobe u instituciju, te vodi aktiviranju resursa porodice i prevenciji institucionalizacije.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Program podrške porodici za brigu o članu sa invaliditetom – za život u zajednici
Skip to content