Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Realizacija projekta „Program podrške porodici za brigu o članu sa invaliditetom – za život u zajednici“

U Beogradu je krajem oktobra meseca ove godine započeta realizacija projekta koji za cilj ima kreiranje programa obuke i realizaciju usluge za podršku porodicama koje imaju člana sa invaliditetom, a kako bi se unapredile kompetencije porodice da zadovolјi potrebe osobe sa invaliditetom i uspostavi funkcionalne obrasce ponašanja, na taj način omogućavajući ostanak osobe sa invaliditetom u porodici.

Projekat će omogućiti pilotiranje inovativne usluge koja predstavlјa rešenje klјučnih problema porodice u procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije, omogućavajući ostanak korisnika u zajednici.

Socio-edukativni program podrške roditelјima obuhvata rešavanje nekoliko značajnih faktora rizika za uspešno roditelјstvo u navedenim situacijama: obnavlјanje emotivnog odnosa sa mladom osobom, prilagođavanje dinamike i organizacije porodičnog života, sticanje specifičnih veština reagovanja u konkretnim situacijama.

Petodnevni program obuke uspešno je završilo 5 stručnih radnika, koji trenutno uslugu pružaju za 5 porodica na teritoriji grada Beograda.

Projekat realizuje „Forum mladih sa invaliditetom“, u partnerstvu sa udruženjem “Ideas”, a uz podršku grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content