Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Naziv projekta:

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja projekta:

April 2023 - Mart 2024

Partneri:

/

Cilj programa: Unapređenje zapošljivosti osoba sa invaliditetom, kroz implementaciju praktičnih mehanizama podrške i individualnog rada sa osobama sa invaliditetom, kao i sa poslodavcima, u procesu zapošljavanja.

Aktivnosti:

– Savetovalište za proces zapošljavanja

– Realizacija obuka za unapređenje kompetencija osoba sa invaliditetom za tržište rada

– Izrada biografija, pisanje motivacionog pisma i priprema za razgovor za posao

-Realizacija obuka za unapređenje konkurentnosti na tržištu rada: Kompjuterska obuka i nastava, Kurs engleskog jezika, Škola digitalnog marketinga

-Savetodavna podrška poslodavcima u procesu selekcije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Povezane vesti:

Počela predavanja u okviru naprednog Poslovnog MS Office kursa

Forum mladih sa invaliditetom otpočeo je realizaciju kursa naprednog Poslovnog MS Office-a, nastava će se sprovoditi u saradnji sa Akademijom...

Realizovana obuka za Digitalni marketing za osobe sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa Fakultetom za medije i komunikacije realizovao je obuku za Digitalni marketing za osobe sa invaliditetom....

Otvoren poziv za prijavu na napredni Poslovni MS Office kurs

Forum mladih sa invaliditetom poziva sve zainteresovane osobe sa invaliditetom da se prijave za besplatno pohađanje naprednog kursa: Poslovni MS...

Počela predavanja u okviru Poslovnog MS Office kursa

Forum mladih sa invaliditetom otpočeo je realizaciju kursa Poslovnog MS Office-a, nastava će se sprovoditi u saradnji sa Akademijom Educativa....

Počela predavanja u okviru kursa engleskog jezika

Forum mladih sa invaliditetom je otpočeo realizaciju kursa engleskog jezika, nastava će se sprovoditi u saradnji sa školom engleskog jezika...

Otvoren poziv za obuke za digitalni marketing

Razvoj interneta i novih tehnologija doveo je do temeljnih promena u svim segmentima komunikacija i poslovanja. Digitalni marketing danas nije...
Donatori:
logo_lat
Skip to content