Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Naziv projekta:

Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada

Donator:

Grad Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Vreme trajanja projekta:

April 2023 - Mart 2024

Partneri:

/

Cilj programa: Unapređenje zapošljivosti osoba sa invaliditetom, kroz implementaciju praktičnih mehanizama podrške i individualnog rada sa osobama sa invaliditetom, kao i sa poslodavcima, u procesu zapošljavanja.

Aktivnosti:

– Savetovalište za proces zapošljavanja

– Realizacija obuka za unapređenje kompetencija osoba sa invaliditetom za tržište rada

– Izrada biografija, pisanje motivacionog pisma i priprema za razgovor za posao

-Realizacija obuka za unapređenje konkurentnosti na tržištu rada: Kompjuterska obuka i nastava, Kurs engleskog jezika, Škola digitalnog marketinga

-Savetodavna podrška poslodavcima u procesu selekcije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Povezane vesti:

Otvoren poziv za prijavu na kurs engleskog jezika

Forum mladih sa invaliditetom poziva sve zainteresovane osobe sa invaliditetom da se prijave za besplatno pohađanje kursa engleskog jezika. Vreme...

FMI druženje u Karijernom centru

Forum mladih sa invaliditetom je 2. novembra organizovao druženje u novom prostoru, čime je obeleženo otvaranje Karijernog centra u Beogradu...
Donatori:
logo_lat
Skip to content