Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom 

Naziv projekta:

Socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom 

Donator:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vreme trajanja projekta:

januar 2007 – septembar 2007.

Partneri:

Biro za društvena istraživanja

Ispitivanje potencijala za socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom, sagledavanja stanja i mogućnosti za socijalno preduzetništvo u organizacijama osoba sa invaliditetom, zaštitnim radionicama i privatnim invalidskim preduzećima u pet okruga Srbije. Krajnji cilj je osposobljavanje članova organizacija osoba sa invaliditetom za rad u određenim istraživačkim delatnostima, kao i primena stečenih znanja u konkretnom istraživanju potencijala za socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom 
Skip to content