Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom 

Naziv projekta:

Socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom 

Donator:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Vreme trajanja projekta:

januar 2007 – septembar 2007.

Partneri:

Biro za društvena istraživanja

Cilj projekta: Osposobljavanje članova organizacija osoba sa invaliditetom za rad u određenim istraživačkim delatnostima koji se tiču socijalnog preduzetništva.

U okviru projekta vrši se istraživanje potencijala za socijalno preduzetništvo osoba sa invaliditetom u pet okruga u Srbiji. Prikupljeni rezultati istraživanja imaju za cilj osposobljavanje članova organizacija osoba sa invaliditetom za rad u istraživačkim delatnostima, kao i za primenu novih znanja u oblasti socijalnog preduzetništva osoba sa invaliditetom i njegovog razvitka.

 

Povezane vesti:

Ka socijalnom preduzetništvu

Organizacija Forum mladih sa invaliditetom prošle godine je počela da razvija koncept socijalnog preduzetništva u Srbiji. U okviru projekta Socijalno...
Donatori:
Ministarstvo za rad socijalna i boracka prava
Skip to content