Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Testiranje Softvera (QA)

Naziv projekta:

Testiranje Softvera (QA)

Donator:

BlackRock

Vreme trajanja projekta:

januar 2024 - jul 2024

Partneri:

/

Cilj projekta: Razvoj znanja, veština i kompetencija osoba sa invaliditetom za zapošljavanje u IT sektoru.

U okviru projekta realizuje se tromesečna obuka za testiranje softvera.

Sadržaj obuke:

  • Osnove HTML-a
  • Osnove CSS-a
  • Osnove Javascript jezika
  • Selenium – biblioteka za pisanje automatskih testova
  • git + github – alat za verzioniranje koda i platforma za repozitorijume
  • Testrail – alat za evidentiranje testova
  • Jira ili Trelo – alat za praćenje projekta, vođenje taskova, bagova.
Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
BlackRock-logo
Skip to content