Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti /

Počela predavanja u okviru obuke Testiranje softvera (QA) za osobe sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom u saradnji sa Centrom za IT edukaciju realizuje obuku za Testiranje softvera (QA) za osobe sa invaliditetom.

Tromesečna onlajn obuka koju polaznici pohađaju pokriva ključne teme i alate potrebne za testiranje softvera (QA):

  • Osnove HTML-a, CSS-a i JavaScript-a: Ovi jezici su osnovni za front-end razvoj i mogu biti korisni za razumevanje web aplikacija koje će testirati.
  • Selenium: Selenium je popularan alat za automatizaciju testiranja web aplikacija. Polaznici će naučiti kako koristiti Selenium za automatizaciju testova i osiguravanje kvaliteta web aplikacija.
  • Git + GitHub: Git je sistem za kontrolu verzija koji je neophodan za upravljanje kodom. GitHub je platforma za hosting koda i upravljanje projektima koji koristi Git.
  • Testrail: Testrail je alat za upravljanje testnim slučajevima i testnim planovima. Polaznici će naučiti kako koristiti Testrail za organizaciju i praćenje testiranja.
  • Jira/Trello: Jira i Trello su popularni alati za upravljanje projektima i zadacima. Nauči će kako koristiti ove alate za praćenje napretka testiranja.

Važno je napomenuti da je realizacija ove obuke omogućena zahvaljujući podršci kompanije BlackRock, što je sjajan primer korporativne odgovornosti i podrške zajednici.

Početak predavanja u okviru obuke predstavlja važan korak osobama sa invaliditetom ka profesionalnom razvoju i integraciji u IT sektoru. Osim toga, učešće na obuci može biti prilika i za izgradnju zajedništva među polaznicima, razmjenu iskustava i uspostavljanje profesionalnih veza koje mogu biti korisne u budućnosti.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content