Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Realizovan II modul Škole za mlade lidere sa invaliditetom/hendikepom u Vrnjačkoj banji

Od 21. do 24. decembra u Vrnjačkoj banji je organizovan II modul Škole za mlade lidere sa invaliditetom/hendikepom, za 15 mladih lidera.

Na drugom modulu Škole ključne teme bile su razvoj liderskih sposobnosti i tehnike javnog nastupa.

Dinamika Škole je osmišljena kao ciklus obuka koje će osnažiti, osvestiti i senzibilisati učesnike za uključivanje u procese donošenje odluka i društvenih aktivnosti u lokalnoj zajednici, a i šire.

Cilj programa je da kroz interaktivan pristup i iskustveno učenje doprinose osnaživanju mladih lidera i liderki sa invaliditeton/hendikepom u oblasti samozastupanja, političke participacije, socijalnog uključivanja, antidiskriminacije i liderskih veština kao ličnih osobina za obavljanje aktivne uloge u društvenim i omladinskim aktivnostima.

Projekat “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom” realizuje Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Udruženjem studenata sa hendikepom, Udruženjem za mlade Srbije i Secons-grupom za razvojnu inicijativu. Projekat je podržala Evropska unija u okviru “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.

 

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content