Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Realizovan I modul Škole za mlade lidere sa invaliditetom/hendikepom na Zlatiboru

Od 29. novembra do 02. decembra na Zlatiboru je organizovana Škola za mlade lidere sa invaliditetom/hendikepom za 15 mladih lidera starosti od 15 do 35 godina.

Na prvom modulu Škole ključne oblasti su bile  Inkluzivna omladinska politika, ostvarivanje zagarantovanih prava i učešće mladih sa invaliditetom/hendikepom u društvenim procesima. Takođe, učesnici su pričali i o ljudskim pravima, barijerama i samostalnom životu osoba sa invaliditetom.

Kroz interaktivan pristup i iskustveno učenje ovaj program doprinosi osnaživanju mladih lidera i liderki sa invaliditeton/hendikepom u oblasti samozastupanja, političke participacije, socijalnog uključivanja, antidiskriminacije i liderskih veština kao ličnih osobina za obavljanje aktivne uloge u društvenim i omladinskim aktivnostima.

 

Tokom  i nakon treninga, očekuje se da će mladi lideri sa invaliditetom/hendikepom biti:

  • motivisani za aktivizam i pokretanje inicijativa ka povećanju participacije mladih sa hendikepom;
  • obučeni za samozastupanje i zagovaranje ljudskih prava i društvene odgovornosti;
  • informisani o postojećim strateškim i zakonskim okvirima za društvenu uključenost i njihovu primenu;
  • stručni za lokalno akciono planiranje, organizovanje i sprovođenje aktivnosti omladinskih organizacija i institucija na način koji u punoj meri obezbeđuje uključenost mladih sa hendikepom;
  • u stanju da iniciraju i sprovode aktivnosti u oblasti omladinske politike koji su dostupne za mlade sa hendikepom;
  • obučeni za korišćenje socijalnih mreža u zagovaračkim aktivnostima i poboljšanju položaja osoba sa hendikepom;
  • osnaženi da organizuju incijative i aktivnosti u lokalnim zajednicama;
  • spremni da svoje ciljeve sprovedu u dela.

 

Projekat “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom” realizuje Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Udruženjem studenata sa hendikepom, Udruženjem za mlade Srbije i Secons-grupom za razvojnu inicijativu. Projekat je podržala Evropska unija u okviru “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content