Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Savetodavna podrška poslodavcima u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom je u Beogradu, u periodu od 21. do 25. septembra i od 05. do 09. oktobra, realizovao obuku „Savetodavna podrška poslodavcima u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom“, u saradnji sa Multidisciplinarnim obrazovnim centrom PaMark iz Podgorice. Obuka je deo projekta “Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“.

Cilj programa je obuka budućih profesionalaca za podršku poslodavcima u pogledu adaptacije postojećeg radnog mesta, poboljšanja radnih uslova i povećanja radne efikasnosti zaposlenih osoba sa invaliditetom.

Polaznici obuke su se upoznali sa metodologijom izrade plana prilagođavanja radnog mesta i radnog okruženja, kao i plana potrebne opreme i sredstava za rad za osobu sa invaliditetom na konkretnom radnom mestu.

Neke od tema koje su polaznicima prezentovane su:
– Opis i značaj procene preostale radne sposobnosti osoba sa invaliditetom pre uvida u radno funkcionisanje na odabranom radnom mestu.
– Analiza konkretnog radnog mesta i radnog okruženja osoba sa invaliditetom.
– Izrada plana prilagođavanja radnog mesta i radnog okruženja za osobu sa invaliditetom.
– Izrada  plana  potrebne  opreme  i  sredstava  za  rad  za  osobu  sa  invaliditetom  na  tom  radnom mestu.

Podršku tokom realizacije obuke je pružila i Nacionalna služba za zapošljavanje, kao partner na projektu.

Nakon   obuke,   u periodu   oktobar-decembar 2020.   godine,  obučeni profesionalci  će realizovati uslugu u  direktnom radu sa poslodavcima a u skladu sa znanjima, veštinama i uputstvima sa održane obuke.

Projekat se realizuje u okviru šireg projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, koji je vredan 4.7 miliona evra, i koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projekat ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji  povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta,  koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Projekat “Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“ se realizuje u okviru šireg projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, koji je vredan 4.7 miliona evra, i koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projekat ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji  povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta,  koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

 

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content