Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Situaciono testiranje diskriminacije u Srbiji

download

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, u saradnji sa kancelarijom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, realizuje projekat sa ciljem da organizacije civilnog društva uspostave početni mehanizam situacionog testiranja diskriminacije na teritoriji Republike Srbije. Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

“Situaciono testiranje je eksperimentalni metod, čiji je cilj da se diskriminacija utvrdi „na licu mesta“. Cilj ove metode je da se na videlo iznesu prakse pri kojim je u uporedivoj situaciji, osoba koja poseduje određenu karakteristiku, nepovoljnije tretirana u odnosu na drugu osobu koja ne podseduje tu karakteristiku. Osobe koje traže stan, apliciraju za posao ili su posetioci restorana, noćnog kluba i sl. razlikuju se samo na osnovu jednog ličnog svojstva kao diskriminatorne osnove koja se testira. Ukoliko je jedna osoba izložena različitom tretmanu, ta razlika ukazuje na diskriminatorno ponašanje. Situaciono testiranje omogućava raskrinkavanje direktne diskriminacije, koja se često skriva iza izgovora ( kao što su izgovori da je stan već iznajmljen, radno mesto već popunjeno, ulaz moguć samo članovima kluba…). Ova vrsta testiranja, koja ima ogroman potencijal za ojačavanje dokaza u pojedinačnim slučajevima, posebno je pogodna za podizanje svesti i razvoj javnih politika.

Naš zadatak, kao organizacije osoba sa invaliditetom, je da identifikujemo konkretne situacije i izvršimo situaciona testiranja, u kojima se sumnja na postojanje ili izvršenu diskriminaciju na osnovu ličnog svojstva/karaktersistike, odnosno invaliditeta. Aktivnost je, upravo, usmerena na situacije u kojima je potrebno izvršiti situaciono testiranje, da bi se dokazalo da je diskriminišućeg postupanja zaista i bilo. Dalja procedura bi bila da se preko kancelarije Poverenika sačini pritužba na osnovu konkretnog događaja, a ako kancelarija proceni da je u pitanju događaj od strateškog značaja, podnela bi i krivičnu prijavu.

Primer, koji je donekle uspešno procesuiran, je upotreba faksimil pečata umesto svojeručnog potpisa. Taj primer ishodovan je iz konkretnih situacija naših saradnika i kolega, u kojima im nije bilo dozvoljeno korišćenje faksimil pečata, a nije postojao drugi način da potpišu dokument koji je zahtevao svojeručni potpis. U jednom od slučaja se otišlo toliko daleko da se od potpisnika – osobe sa invaliditetom i vlasnika faksimila, zahtevalo da na mestu potpisa ostavi otisak prsta.

Stoga, ukoliko sumnjate da ste sami bili diskriminisani u bilo kojoj od životnih situacija ili poznajete nekog ko jeste ili ste čuli da se desio diskriminišući događaj, koji bi bilo dobro staviti pod lupu situacionog testiranja, molimo da se odazovete našem pozivu i kontaktirate nas mailom na office@cilsrbija.org ili ivana@cilsrbija.org ili na tel: 011/367 53 18, 367 53 17.

Pošaljite nam opis situacije svakako, nemojte razmišljati o tome da li je ta konkretna situacija odgovarajuća za naš projekat ili ne – mi ćemo se pozabaviti time.

Unapred se zahvaljujem na vašoj spremnosti da doživljenu diskriminaciju u vašem svakodnevnom životu i radu dokažemo, i uz pomoć kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti učinimo da je više ne bude. Odgovornost za izgradnju i očuvanje ravnopravnosti je, dobrim delom, i na nama. Ako o nečemu što nas stavlja u neravnopravnu poziciju ne informišemo, znači, da se nije ni desilo“

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content