Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Socijalno preduzetništvo “Biznis u službi zajednice“

Forum mladih sa invaliditetom i British council organizuju program „Biznis u službi zajednice“, koji se sastoji od treninga namenjinih razvoju biznis planova u oblasti socijalnog preduzetništva. 
Program podržava Ministarstvo rada i socijalne politike, a sa ciljem promovisanja i razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji.
“Biznis u službi zajednice” podrazumeva edukaciju kroz teorijski i praktičan rad, podršku u pripremi socijalnih biznis planova, izbor za najbolju socijalno-preduzetničku ideju, kao i promotivni medijsku kampanju.
Projekat se realizuje u periodu od septembra 2011. do marta 2012.
Edukativni deo projekta je namenjen svim pojedincima i/ili organizacijama koje žele da razviju svoja znanja i veštine u oblasti socijalnog preduzetništva, a pravo učeša e izboriti oni koji u svojoj prijavi pokažu najvei potencijal svoje biznis ideje.
Tim za selekciju e odabrati najviše 72 učesnika koji e imati obuku u jednom od tri grada: u Beogradu od 18. do 22. oktobra, Kragujevcu od 1. do 5. novembra ili Novom Sadu od 15. do 19. novembra 2011. godine.

Ciljevi projekta:
– podizanje svesti o mogućnostima koje socijalno preduzetništvo pruža pojedincima i zajednici

– podizanje kapaciteta za razvoj socijalnog preduzetništva kroz sprovođenje edukativnog programa za pripremu biznis plana

-uspostavljanje dijaloga i partnerstava između socijalnih preduzetnika i poslovnog sektora
Učeše i razvoj biznis plana kroz ovaj program omoguava i dobijanje sertifikata o završenoj obuci, kao i stvaranje mreže međusobne podrške samih učesnika.

Tokom trajanja programa nastojaemo da obezbedimo kontakte sa predstavnicima profitnog sektora i lokalnih samouprava, koji mogu doprineti realizaciji socijalnih biznis planova.

KAKO SE PRIJAVITI?

Da biste se prijavili za učeše u programu potrebno je da popunite prijavni formular uz koji ete poslati CV i motivaciono pismo.
Celokupna prijava treba da bude na srpskom jeziku.

Prilikom popunjavanja prijavnog formulara poželjno je da budete što konkretniji i da vaša ideja bude što realnija. Ukoliko je to mogue vrlo je poželjno da ste ve dobro osmislili poslovni koncept i obavili neophodna istraživanja. Posebno e se vrednovati ideje koje imaju inovativni pristup u razvoju biznisa kao i ideje čijom e se realizacijom doprineti rešavanju problema marginalizovanih grupa.

Rok za podnošenje prijava je 4. oktobar 2011. godine.

Prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.
Popunjeni prijavni materijali se šalju na adresu: communications@britishcouncil.rs

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content