Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

U Beogradu, Novom Sadu i Nišu održan edukativni program na temu zaštite radnih prava osoba sa invaliditetom

U Beogradu, Novom Sadu i Nišu održana su tri trodnevna edukativna programa pod nazivom  “Sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom: jačanje kapaciteta lokalnih aktera u praćenju zapošljavanja i zaštite radnih prava osoba sa invaliditetom”. Navedeni edukativni program je organizovan u okviru projekta “Platforma za sindakalno organizovanje osoba sa invaliditetom” koji Forum mladih sa invaliditetom realizuje u partnerstvu sa “Secons”, grupom za razvojnu inicijativu i Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CILS), a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji.

Cilj projekta je da doprinese razvoju i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u radnom procesu, putem razvoja inovativne platforme za praćenje politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i zaštite i ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom.

Trodnevni edukativni program omogućio je učesnicima da steknu znanja iz oblasti monitoringa, uz primenu relevantnih indikatora za stalno praćenje položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada, na lokalnom nivou. Učesnici su, između ostalog, ovladali i praktičnim veštinama za praćenje politike zapošljavanja i zaposlivosti osoba sa invaliditetom, a bili su im prezentovani i rezultati sveobuhvatnog istraživanja o procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i uputstva za preduzimanje konkretnih inicijativa i akcija.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content