Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Predstavljanje podržanih projekata – Udruženje „Okular“ – Ćićevac

U okviru projekta „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“ podržali smo Udruženje „Okular“ iz Ćićevca i njihov projekat „AkTIvni PROTIV PREPREKA“.

Kroz partnerstvo na našem projektu , naši prijatelji iz „Okulara“ kroz svoje aktivnosti posebno podstiču uključivanje mladih iz marginalizovanih i/ili višestruko marginalizovanih grupa. Osnovani su pre tačno pet godina sa idejom jednakosti, nenasilja, filantropije i ravnopravnosti.

Realizovali su niz različitih aktivnosti. Jedna od aktivnosti je bio trening za mlade osobe sa invaliditetom/hendikepom sa teritorija opština Varvarin i Ćićevac, sa ciljem osnaživanja za bavljenje društvenim aktivizmom, njihovog upoznavanja medijskog izveštavanja, osnaživanja za samozastupanje i još mnogo drugih ciljeva.

Pored toga, istakli bismo da je sprovedeno unapređenje sajta Okulara u vidu izmena koje su unete kako bi sajt bio dostupniji i prilagođeniji osobama sa invaliditetom/hendikepom.

Tu je i dvodnevni trening za mlade sa invaliditetom/hendikepom, koji su dalje angažovani na proizvodnji medijskih sadržaja za sajt udruženja.

U planu je još aktivnosti i akcija koje ćemo ispratiti i podeliti sa vama!

***

Sabgrantisti su podržani u okviru projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom”, koji se realizuje u periodu januar 2018-jun 2020. god. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske Unije “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content