Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Unapređenje inkluzije na radnom mestu: ključne mere podrške Nacionalne službe za zapošljavanje pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom

U želji da promovišemo inkluzivno okruženje, #tvojFMI je 15.5.2024. godine organizovao radionicu „Mere podrške Nacionalne službe za zapošljavanje pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom“. Gost predavač je bila Ivana Tomić, savetnica za zapošljavanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NZS).

Tokom, radionice predstavljena je uloga savetnika za zapošljavanje u okviru NZS-a, kao i programi i subvencije koje se sprovode u cilju povećanja zapošljivosti osoba sa invaliditetom. Istaknute su različite vrste podrške, uključujući prilagođavanje radnog prostora, obuka za razvoj veština i kompetencija osoba sa invaliditetom, programa samozapošljavanja, kao i olakšice i subvencije koje država pruža poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invalidtetom.

Osnovni cilje radionice je bio da se poveća svest o tome da osobe sa invaliditetom imaju jednake sposobnosti i pravo na rad. Kroz primenu odgovarajućih mera podrške, moguće je kreirati radno okruženje u kojem svako može doprineti i ostvariti svoj puni potencijal.

Značaj radionice se pokazao i velikim brojem pitanja koje su postavljali korisnici o pravima, obavezama i mogućnostima ostvarivanja mera koje pruža NSZ. Povećanje svesti o pravima i mogućnostima je važno za osobe sa invaliditetom, zato što se na taj način jačaju njihove veštine samozagovaranja i samozastupanja, čime se ostvaruje potpuna uključenost u društvo.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content