Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

USAID i Forum mladih sa invaliditetom pokrenuli projekat radi ekonomskog osnaživanja osoba sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenuli su četvorogodišnji projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” koji će imati za cilj stvaranje jednakog pristupa pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom i podsticanje otvorenijeg i inkluzivnijeg tržišta rada. Projekat će se realizovati na nacionalnom nivou sa fokusom na Beograd, Suboticu, Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo i Niš.

Tim povodom, 6.decembra 2022. godine u u Beogradu, organizovana je najavna konferencija projekta, koja je okupila veliki broj aktera iz javnog, civilnog i privatnog sektora. O projektu i njegovim ciljevima su govorili ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristofer Hil, savetnik predsednika Privredne komore Srbije dr Aleksandar Perić i izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom Jovana Krivokuća Milovanović. Konferenciji je prisustvovala i Biljana Barošević, pomoćnica Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Kako bi afirmisali međusobnu podršku i saradnju na projektnim aktivnostima, a u cilju izgradnje mehanizama za uključivanje osoba sa invaliditetom, te njihovu ekonomsku samostalnost, Forum mladih sa invaliditetom je na konferenciji potpisao i Memorandume o saradnji i razumevanju sa gradonačelnicima Zrenjanina Simom Salapurom, Valjeva Lazarom Gojkovićem, Niša Draganom Sotirovski, sekretarkom za socijalnu zaštitu Grada Beograda Aleksandrom Čamagić, gradskom menadžerkom Subotice Zagorkom Panić, v.d. načelnicom Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Novog Sada dr Lidijom Tomaš, direktorkom sektora za podršku zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje Nedom Milanović, predsednicom Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivankom Jovanović i savetnikom predsednika Privredne komore Srbije dr Aleksandrom Perićem.

Ambasador Hil rekao je da je ponosan što je agencija USAID pokrenula u Srbiji ovaj projekat namenjen osobama sa invaliditetom, jer su takvi projekti veoma bitni u celom svetu. „Ovim projektom otvaraju se nove prilike za osobe sa invaliditetom. Kroz njegovu implementaciju, SAD želi da podrži napore Srbije da svi njeni građani imaju koristi od ekonomskog rasta zemlje i da Srbija ima koristi od privrednog potencijala svih svojih građana. Nakon četiri godine procenićemo učinak ovog projekta, videti kako je sproveden i na osnovu toga sagledaćemo i mogućnosti za njegov nastavak. Ovo pitanje je visoko na listi prioriteta Sjedinjenih Američkih Država, i u samoj našoj zemlji, kao i širom sveta. Ovo je svakako dobar početak u Srbiji“, istakao je Kristofer Hil.

Uprkos mnogim afirmativnim merama u vezi sa zapošljavanjem osoba sa invaliditetom i napretku u ovoj oblasti, oni se i dalje suočavaju sa višestrukim izazovima i preprekama prilikom ulaska na tržište rada. Prema zvaničnim podacima, 70% osoba sa invaliditetom je je siromašno, a više od polovine njih zavisi od socijalnih davanja.

„Zapošljavanje je jedan od najsnažnijih mehanizama za postizanje društvene uključenosti osetljivih grupa. Stoga je pitanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom jedno od ključnih kada govorimo o njihovom statusu, jer je upravo zaposlenost put ka većem uključivanju u društvo, kao i izvor prihoda, što doprinosi većoj samostalnosti osoba sa invaliditetom. Veliki je broj osoba sa invaliditetom koje su nezaposlene, a ta činjenica ne govori toliko o sposobnostima i odlikama ovih osoba, koliko o društvenom sistemu koji se decenijama prema osobama sa invaliditetom odnosio tako što ih je postavljao u pasivan položaj i nametao okolnosti u kojima ove osobe moraju da se oslanjaju na pomoć i brigu drugih.

Mi u Forumu mladih sa invaliditetom već 14 godina pružamo podršku osobama sa invaliditetom i poslodavcima, nalazeći rešenja kako nastaviti put ka inkluziji osoba sa invaliditetom na tržište rada, pri tome vodeći računa o realnim resursima zajednica u kojima se zapošljavanje sprovodi“, izjavila je Jovana Krivokuća-Milovanović, izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom.

Partneri na projektu su Karitas Srbija, SMART kolektiv, Fondacija Ana i Vlade Divac i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content