Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Započete prve aktivnosti projekta „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“

10. juna 2014. godine zvanično je počela realizacija projekta Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“ (Social alternatives for family empowerment – SAFE),  u okviru programa OTVORENI ZAGRLjAJ: Unapređenje položaja korisnika rezidencijalnih ustanova sa intelektualnim i mentalnim teškoćama kroz stvaranje uslova za njihovo uključivanje u društvo i lokalnu zajednicu, koji finansira Evropska unija.

Projekat realizuje Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, PAPILOT – Institutom za poboljšanje i unapređenje kvaliteta života (Slovenija), Kreativno edukativnim centrom – KEC iz Beograda i Udruženjem korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih porodica DUŠA iz Beograda.

Prva aktivnost u okviru projekta „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“ je istraživanje koje sprovodi Republički zavod za socijalnu zaštitu u rezidencijalnim ustanovama socijalne zaštite za osobe za intelektualnim i mentalnim teškoćama. Cilj ove aktivnosti je utvrđivanje potreba za lokalnim socijalnim uslugama korisnika u ustanovama za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, identifikovanje potencijala za deinstitucionalizaciju ustanova za smeštaj osoba sa mentalnim teškoćama i potencijala korisnika za osamostaljivanje.

U okviru ovog istraživanja je, u petak, 20.06.2014. godine, u prostorijama Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, organizovna fokus grupa na temu deinstitucionalizacije korisnika smeštaja i definisanja osnovnih kriterijuma za osamostaljivanje korisnika. Definisanje kriterijuma je osnov za dalje koncipiranje istraživačkih instrumenata, a znanja, iskustva i stavovi profesionalaca iz  ustanova  će biti iskorišćeni kako bi se uspešno postavila istraživačka pitanja, sprovela istraživanja i proizveli rezultati koji bi koristili svim akterima u procesu deinstitucionalizacije.

 

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content