Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Konferencija “ODRŽIVI SERVISI PODRŠKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM – PERSPEKTIVE I IZAZOVI”

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na konferenciju „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom – perspektive i izazovi“ koja će se održati 27. maja 2014. sa početkom u 12.00 časova u Beogradu, Terazije 23, zgrada Privredne komore Srbije, osmi sprat.  

Konferencija predstavlja završni događaj projekta „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom”. Projekat realizuju organizacije Forum mladih sa invaliditetom, Udruženje građana Šansa, Centar za razvoj inkluzivnog društva (CRID) i Udruženje građana Perspektive, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Saradnici na projektu su Republički zavod za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Mreža RC i SCU Srbije-Udruženje Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje.

Osnovni cilj projekta je da doprinese jačanju kapaciteta postojećih i uspostavlјanje novih lokalnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošlјavanja, omogućavajući povećanje vidlјivosti i dostupnosti servisa, kao i pobolјšanje položaja osoba sa invaliditetom. Projekat se realizuje u Beogradu, Požarevcu, Kikindi, Užicu i Leskovcu.

Realizacija projekta počela je u decembru 2012. i do sada su realizovane sledeće aktivnosti:

  • Istraživanje o postojećem stanju u oblasti servisa podrške za osobe sa invaliditetom
  • Info seminari o zakonskim procedurama bitnim za uspostavlјanje usluga i zadacima i ulogama svakog sektora
  • Uspostavljen je portal www.servisipodrske.info sa ciljem kreiranja baze dostupnih servisa podrške za osobe sa invaliditetom
  • Edukativni program na temu “Standardizacija usluga za osobe sa invaliditetom”
  • Edukativni program na temu “Održivi modeli saradnje u uspostavljanju servisa podrške za osobe sa invaliditetom”
  • Uspostavljeno je 5 usluga podrške za osobe sa invaliditetom u 5 lokalnih samouprava

Konferencija “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom – perspektive i izazovi” će okupiti predstavnike lokalnih samouprava koji su donosioci odluka i kreatori politike na lokalnom nivou, postojeće i potencijalne pružaoce usluga podrške za osobe sa invaliditetom, organizacije osoba sa invaliditetom, kao i sve drugim aktere na lokalnom nivou koji imaju značajnu ulogu u razvoju servisa podrške za osobe sa invaliditetom.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati i iskustva tokom realizacije projekta, pružaoci usluga će biti u prilici da razmene iskustva, razgovaraće se o postojećim i nedostajućim uslugama, o potrebama osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou, kao i o izazovima sa kojima se suočavaju pružaoci usluga. Zaključci sa konferencije će biti pretočeni u preporuke za razvoj održivih modela u planiranju, razvoju i sprovođenju usluga podrške za osobe sa invaliditetom.

Zainteresovani za učešće na konferenciji nas mogu kontaktirati putem mail-a office@fmi.rs ili telefona 011 32 20 632.

Očekujemo Vas!

Forum mladih sa invaliditetom

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content