Novi projekat: “Radna praksa za mlade sa invaliditetom”

By
Updated: October 6, 2017

Forum mladih sa invaliditetom otpočeo je realizaciju projekta „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“, koji za cilj ima unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse.

Ključne aktivnosti na projektu podrazumevaju:

  • Izradu procedura za praksu za mlade sa invaliditetom – kao preduslov za uspešnu realizaciju programa radne prakse
  • 2 treninga za poslodavce: a) Primena inkluzivnih procedura u procesu zapošljavanja/organizovanja radne prakse za mlade sa invaliditetom b) Trening za mentore – kao preduslov za smanjenje predrasuda i uspešno uključivanje mladih sa invaliditetom u svet rada
  • Trening za 15 odabranih praktikanata sa invaliditetom – sticanje mekih veština i veština samozastupanja – uspešno uključivanje u svet rada
  • Realizacija radne prakse (3 meseca) – sticanje radnog iskustva
  • Kodifikacija procedura – kao preduslov za skaliranje

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Delta Holding d.o.o, u periodu od 15.septembra 2017. do 15.jula 2018. godine u Beogradu. Saradnici na projektu su i Nacionalna služba za zapošljavanje, Unija poslodavaca Srbije I Univerzitetski centar za studente sa hendikepom. Realizacija radne prakse za mlade sa invaliditetom predviđena je u periodu mart-jun 2018. godine.

Projekat je podržan od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u okviru tematske grant šeme „Podrška inovativnim pristupima povećanja zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, koji predstavlja deo projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih” („Inicijativa za zapošljavanje mladih“) kojeg finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC) pod nazivom „Znanjem do posla – E2E“.

Logo Znanjem do poslaLogo TIM manjiLogo-Švajcarska kancelarija manji

You must be logged in to post a comment Login