Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

15 mladih sa invaliditetom započelo tromesečnu radnu praksu

Projekat „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“ koji realizuje Forum mladih sa invaliditetom je ušao u finalnu fazu, u kojoj su praktikanti započeli sa pohađanjem radne prakse. Javni poziv za praktikante je objavljen 25. januara 2018. godine i trajao je mesec dana. Za 16 praktikantskih pozicija, prijavljeno je 30 kandidata. Nakon isteka roka za prijavu, kompanije koje su raspisale praktikantske pozicije su organizovale intervju za prijavljene kandidate i selektovale 15 praktikanata. Za još jedno preostalo mesto, u kompaniji Merkator, selekcija će se održati naknadno.

Forum mladih sa invaliditetom je za izabrane praktikante organizovao petodnevni trening ličnog razvoja, u periodu od 15. do 21. marta. Trenerice programa, Mirjana Gomilanović i Snežana Mijalković, radile su sa polaznicima na teme: komunikacija, lične vrednosti, postavljanje ciljeva, različitosti. Cilj obuke je osnaživanje za pohađanje prakse, razvoj mekih veština koje će omogućiti karijerni razvoj u skladu sa ličnim interesovanjima i afinitetima.

Nakon obuke, 26. marta, praktikanti su započeli sa radnom praksom koja će trajati 3 meseca. Kompanije kod kojih praktikanti obavljaju radnu praksu su: Delta holding, Delta Motors, Elektroprivreda Srbije, Ernst&Young, Nestle, Delhaize, Srbija Kargo, Wurht, Societe Generale Srbija, Zaštitna radionica doo.

Nakon završetka programa prakse, Forum mladih sa invaliditetom će organizovati završnu konferenciju na kojoj će predstaviti rezultate projekta i na kojoj će praktikanti moći da podele svoja iskustva i pošalju poruku vršnjacima o značaju pohađanja radne prakse.

Projekat je podržan od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u okviru tematske grant šeme „Podrška inovativnim pristupima povećanja zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, koji predstavlja deo projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih” („Inicijativa za zapošljavanje mladih“) kojeg finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC) pod nazivom „Znanjem do posla – E2E“.

30007935_10155235856022019_483579339_n29994706_10155218737606861_461151042_o

30070529_10155235856307019_1889012774_o

30120439_10155235855892019_1372737350_n

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content