Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom

Forum mladih sa invaliditetom započeo je realizaciju projekta “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom”, koji će biti realizovan u periodu januar 2018-jun 2020. god. Projekat se realizuje u saradnji sa Udruženjem studenata sa hendikepom, Secons – grupom za razvojnu inicijativu i Udruženjem za mlade Srbije, a cilj projekta je unapređenje građanske participacije mladih sa invaliditetom/hendikepom putem razvoja digitalne i medijske pismenosti.

Digitalna pismenost ima za cilj razvoj digitalne kompetencije, pod kojom se u skladu sa Evropskim okvirom ključnih kompetencija podrazumevaju ključne sposobnosti za dugoročno učenje uz posedovanje sposobnosti za pouzdanu i kritičku upotrebu elektronskih medija za posao, odmor i komunikaciju. Ove kompetencije se odnose na logičko i kritičko razmišljanje, na visok nivo veštine upravljanja informacijama i na dobro razvijene veštine komunikacije. Digitalna kompetencija prepoznata je kao jedna od 8 osnovnih kompetencija neophodnih za doživotno učenje i smatra se transverzalnom veštinom jer pomoću nje se stiču i razvijaju i ostale veštine. Imajući na umu da se savremeno društvo sve više zasniva na informaciji i znanju, neophodno je da građani, koristeći se digitalnim tehnologijama, što je više moguće upravljaju svojim životima; ljude je neophodno ohrabriti da aktivno učestvuju u društvu i utiču u donošenju odluka koje se tiču njihovih života, a koje bi istovremeno trebalo da podstiču uzajamno razumevanje.

Istovremeno, koncept medijske pismenosti polazi od medija kao izvora informacija i zabave, ali za njih treba usvojiti ili osvestiti mnoga različita znanja i veštine. Konkretno, medijska pismenost razvija tehničke veštine (sposobnost pristupa medijima), kritičke (razumevanje medijskih sadržaja, sposobnost njihovog tumačenja i kritičkog vrednovanja) te praktične (sposobnost stvaranja medijskih poruka). One omogućavaju da mediji budu shvaćeni na dobar način, bez stereotipa, prihvaćeni u društvu koje ih pažljivo i kritički posmatra.

Projekat će mladima sa invaliditetom/hendikepom omogućiti sticanje znanja i veština u oblasti digitalne i medijske pismenosti, ponuditi obuke za razvoj liderskih veština kako bi ova grupa mladih ljudi ponela epitet aktivnih građana i građanki i doprinela rešavanju problema u zajednici, pospešiti rast i razvoj udruženja za mlade u oblasti društvenog uključivanja, a u cilju angažovanja mladih sa invaliditetom/hendikepom kao digitalno i medijski pismenih osoba, u svojstvu promotera omladinskog rada i kreatora medijskog sadržaja, ali i jačati kapacitete medija za kvalitetno i odgovorno novinarstvo kroz širenje svesti podrške mladima sa invaliditetom/hendikepom u kontekstu pozitivnog razvoja, kritičkog pristupa i primera dobrih praksi.

Projekat je otpočet istraživanjem na temu digitalne pismenosti mladih sa invaliditetom/hendikepom, koje je i dalje u toku, a koje predstavlja prvo istraživanje ovog tipa za datu ciljnu grupu u Srbiji. Rezultati istraživanja će biti elektronski objavljeni i javno prezentovani na okruglim stolovima u 5 gradova u Srbiji tokom septembra meseca 2018.

Projekat je podržala Evropska unija u okviru “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”. Saradnici na projektu su Ministarstvo omladine i sporta i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

baner mdp FINAL 1-01

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content