Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Seminar “Sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom“

Fotografija22222U Beogradu je 08. i 09. oktobra održan seminar pod nazivom “Sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom“. Seminar je deo aktivnosti koje je Forum mladih sa invaliditetom organizovao u okviru projekta “Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom“ kojeg finansiraju Evropska unija i Fond za otvoreno društvo. U organizaciji seminara učestvovali su i UGS “Nezavisnost“.

Nakon sprovedenog istraživanja o procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom sa reprezentativnim uzorkom kako zaposlenih, tako i nezaposlenih lica i poslodavaca, u kome će se definisati indikatori za monitoring ostvarivanja radnih prava osoba sa invaliditetom, sledeća aktivnost na projektu jeste uspostavljanje Udruženja za zaštitu radnih prava osoba sa invaliditetom.
Udruženje će biti registrovano u Beogradu, sa lokalnim delovanjem u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Zrenjaninu i Užicu. izabran je po 1 regionalni koordinator/ka u svim pomenutim gradovima.
Koordinatori će imati zadatak da koordiniraju radom lokalnih “kancelarija”, kao i da budu baza za razmenu informacija između svih relevantnih aktera. Udruženje se osniva radi ostvarivanja cilјeva u oblasti: ostvarivanja mogućnosti i prava na rad osoba sa invaliditetom, kao i zaštite i ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada osoba sa invaliditetom.

Ovaj seminar je omogućio koordinatorima da ovladaju znanjima o tome kako da vode koordinirane aktivnosti na uključivanju osoba sa invaliditetom na otvoreno tržište rada, stvaranju uslova i pretpostavki za otvaranje novih produktivnih radnih mesta i brže zapošljavanje lica sa invaliditetom, kao i zakonskom regulisanju njihovog položaja i zaštite. Takođe, učesnicima je predstavljena Zaštita prava iz rada i po osnovu rada, kao i ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom na ravnopravno uključivanje na tržište rada – mesto i uloga sindikata.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content