Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Dostupna publikacija “Servisi podrške za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici – Istraživanje u Beogradu, Leskovcu, Kikindi, Požarevcu i Užicu”

U prvoj fazi projekta “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom”, Forum mladih sa invaliditetom je sproveo istraživanje u cilju sagledavanja trenutnog stanja i potencijala za jačanje postojećih i uspostavljanje novih servisa podrške za osobe sa invaliditetom na lokalnom nivou u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja. Istraživanje je sprovedeno u gradovima u kojima se realizuje projekat: Beogradu, Leskovcu, Kikindi, Požarevcu i Užicu.

Analiza sprovedena u okviru istraživanja oslanja se na kvantitativnu i kvalitativnu metodologiju prikupljanja podataka. Anketno istraživanje sprovedeno je putem on line ankete na osnovu koje su identifikovane lokalne usluge u oblasti socijalne zaštite, pružaoci usluga, problemi sa kojima se oni suočavaju, kao i potencijali i potrebe za unapredjenje postojećih i uspostavljanje novih usluga. Kvalitativno istraživanje sprovedeno je metodom fokusiranih grupnih diskusija sa svim relevantnim akterima u pet gradova, kako bi se dobila preciznija slika o trenutnom stanju i potencijalnima, ne samo kada je reč o lokalnim uslugama socijalne zaštite, već i uslugama podrške za osobe sa invaliditetom u oblasti zapošljavanja i obrazovanja.

Rezultati istraživanja objedinjeni su u publikaciji “Servisi podrške za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici – Istraživanje u Beogradu, Leskovcu, Kikindi, Požarevcu i Užicu”.

Projekat “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom” sprovode organizacije Forum mladih sa invaliditetom, Šansa, Centar za razvoj inkluzivnog društva i Udruženje građana Perspektive, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Saradnici na projektu su Republički zavod za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošlјavanje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Mreža RC i CSU Srbije-Udruženje Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content