Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Održan supervizijski sastanak Porodičnih savetnika

U okviru projekta „Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom“ juče je u Beogradu održan prvi supervizijski sastanak sa 10 stručnih radnika koji trenutno pružaju uslugu porodičnog savetnika za porodice sa članom sa invaliditetom.

Projekat koji realizuje Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa udruženjem građana Ideas, bavi se razvojem i daljim unapređenjem pomenute usluge, kroz koju se pruža podrška porodicama koje imaju člana sa invaliditetom, a kako bi se unapredile kompetencije porodice da zadovolji potrebe svog člana, unapredilo funkcionisanje porodice i učinila dostupnijom podrška zajednice. Uslugu pružaju obučeni Porodični savetnici, a sama usluga je organizovana u ciklusu od 6 meseci i 8 struktuiranih kućnih poseta. Tokom trajanja ovog projekta uslugu koristi 10 porodica.

Tokom trajanja projekta, odnosno pružanja usluge, posebna pažnja će biti usmerena na supervizijski proces. Opšti cilj supervizije je obezbeđivanje kvalitetne usluge korisnicima jačanjem znanja i veština savetnika, kao i sticanje samopouzdanja i razrešenje dilema o konkretnim aktivnostima savetnika tokom obezbeđivanja usluge i prikupljanje supervizijskog materijala za unapređivanje supervizijskog procesa u usluzi.

Supervizijski proces realizuje se kao autentičan i poverljiv odnos supervizora i savetnika, u formi individualne i grupne supervizije tokom rada savetnika u navedenom projektu. Supervizija se realizuje sa aspekta sve tri glavne funkcije supervizije: supervizija kao metod učenja, kao podrška ličnom razvoju savetnika i donekle u funkciji mehanizma kontrole, odnosno praćenja planiranja i primenjenih metoda i tehnika rada savetnika.

Projekat finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a usluga se pruža porodicama u Beogradu, Novom Sadu, Malom Iđošu, Staroj Pazovi, Somboru, Valjevu i Zrenjaninu.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content