Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

FMI objavio istraživanje o praksama i planovima poslodavaca u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Jedna od aktivnosti koju je realizovao Forum mladih sa invaliditetom u sklopu projekta “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” je istraživanje potreba tržišta rada u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Valjevu i Nišu. Cilj istraživanja je utvrđivanje potreba poslodavaca i prilika za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u navedenih šest lokalnih samouprava.

Nalazi istraživanja pokazuju da, kao i u slučaju opšte populacije zaposlenih, zaposlene osobe sa invaliditetom najčešće imaju završenu srednju školsku spremu, a zatim višu školsku spremu i fakultet. Ipak, u odnosu na strukturu opšte populacije zaposlenih, osobe sa invaliditetom u proseku imaju niži nivo obrazovanja (88% osoba sa invaliditetom zaposlenih sa srednjom školom, spram 56% zaposlenih u opštoj populaciji sa srednjom školom).

Značajan podatak na koji je istraživanje ukazalo jeste da poslodavci kao razloge za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom najčešće navode neuspešno pronalaženje odgovarajuće osobe (77%), nedovoljno znanja o procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom (54%) ili poslodavac navodi da ne poseduje osoblje koje bi pružilo adekvatan vid podrške osobama sa invaliditetom (29%).

Kako se još ističe, preduzeća koja još uvek održavaju tradicionalni vid zaposlenja i ne organizuju rad od kuće kao opciju, češće navode da im je prepreka za zapošljavanje osobe sa invaliditetom nedovoljno finansijskih sredstava za obezbeđivanje prilagođenih uslova rada i infrastrukture.

„Hibridni rad i remote rad pokazuju se kao trendovi u nastajanju i zasad su dostupni češće u velikim gradovima – Beograd i Novi Sad, kao i u preduzećima koja su velika ili srednja i imaju dovoljno kapaciteta i digitalnog znanja da usvoje ovakav model. Preduzeća koja već imaju osobe sa invaliditetom koje rade hibridno i remote svedoče da se ovakva praksa pokazala kao izuzetno dobra. Neka od preduzeća koje su dodatno motivisane i angažovane da zaposle osobe sa invaliditetom namenski otvaraju ‘remote’ pozicije kako bi olakšale proces zapošljavanja“, navodi se u istraživanju.

Kada je u pitanju upoznatost sa politikama i procedurama u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, preduzeća su podeljena, te je donekle ili u potpunosti upoznato 43 odsto poslodavaca, trećina nije sigurna, dok svaki četvrti poslodavac smatra da nije dovoljno upoznat sa ovim politikama i procedurama.

Celokupan izveštaj je dostupan na linku https://fmi.rs/wp-content/uploads/2023/07/Istrazivanje-trzista-rada.pdf

Projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”, finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi ga udruženje građana Forum mladih sa invaliditetom, uz partnere – Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv, Caritas Srbije i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content