Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

FMI i Smart Kolektiv objavili rezultate mapiranja i analize dostupnih finansijskih instrumenata za razvoj preduzetništva

U okviru projekta „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ , koji finansira Američka agencije za međunarodni razvoj (USAID) realizovano je Mapiranje i analiza dostupnih finansijskih instrumenata za razvoj preduzetništva, sa fokusom na preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i socijalna preduzeća. Istraživanje je sproveo Smart Kolektiv u periodu januar-maj 2023. godine.

Rezultati istraživanja pokazali su da je aktuelna ponuda izvora finansiranja za ciljnu grupu preduzeća/organizacija veoma ograničena i da dominiraju državni vidovi podrške preko Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i delimično – lokalne samouprave. Kada je reč o privatnom sektoru i inostranim izvorima finansiranja, osim tri poslovne banke, jedne inostrane agencije za međunarodni razvoj i još uvek nedovoljno poznatih i etabliranih crowdsourcing inicijativa, na tržištu trenutno nema drugih ponuđača finansijskih instrumenata.

U sprovedenoj anketi mahom su učestvovali preduzetnici, mikro i mala preduzeća, dok su preduzeća srednje veličine bila slabo zastupljena. Među anketiranima nije bilo nijednog velikog preduzeća, što ukazuje na nedovoljan kapacitet za rast i razvoj preduzeća/organizacija iz ciljne grupe. Više od trećine anketiranih izjasnilo se da nije finansijski samoodrživo i da zavise od eksternih izvora finansiranja. Ipak, ohrabruje činjenica da se velika većina anketiranih u proteklih godinu dana finansirala od prodaje svojih proizvoda i usluga na tržištu, a jedna četvrtina preko projekata.

Više o prednostima i ograničenjima dostupnih finansijskih instrumenata, konkursima i javnim pozivima namenjenih preduzetništvu, kao i socijalnom investiranju, saznajte na veb-sajtu Foruma mladih sa invaliditetom, koji je i izdavač ove publikacije Mapiranje-i-analiza-finansijskih-elemenata-za-razvoj-preduzetnistva.pdf (fmi.rs)

Projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”, finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi ga udruženje građana Forum mladih sa invaliditetom, uz partnere – Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv, Caritas Srbije i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content