Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom realizovao trening za kompaniju IKEA u okviru Mreže poslodavaca

U okviru podrške poslodavcima kroz Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Forum mladih sa invaliditetom realizovao je trening za zaposlene u kompaniji IKEA.

Trening je realizovan 25. maja i 13. juna u prostorijama kompanije IKEA i obuhvatao je edukaciju zaposlenih o institucionalnom okviru i pravima osoba sa invaliditetom, kao i o upotrebi pravilne terminologije. Svi učesnici su imali prilike da se upoznaju sa inkluzivnim procedurama i primerima dobre prakse u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom osnovao je Forum mladih sa invaliditetom početkom 2021. godine, kako bi se kompanijama pružila strateška podrška u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content