Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Evaulacija projekta „Servis tumača znakovnog jezika za gluve osobe“

U sredu,  29. Juna u Beogradu,  u Medija centru,  održana je medijska konferencija  na kojoj je prezentovana realizacija projekta  „Servis tumača za znakovni jezik za gluve osobe“ čiji je nosilac Gradska organizacija gluvih Beograda, kao i rezultati istraživanja koje je za projekat sprovela  organizacija Forum mladih sa invaliditetom.

U cilju podrške zajednici gluvih u Beogradu i unapređenja položaja gluvih osoba u našem gradu i zemlji, Gradska organizacija gluvih Beograda, je inicirala prevodilački servis za znakovni jezik. Zbog postojećeg problema u komunikaciji sa kojima se suočavaju gluve osobe u Beogradu,  kao i izjednačavanja prava i promocije znakovnog jezika, osnivanje prevodilačkog servisa je značajan korak u uklanjanju barijere u komunikaciji. Osnovni ciljevi projekta su poboljšanje položaja gluvih osoba i pravo na interakciju na znakovnom jeziku i ispitivanje moguænosti razvoja usluge tumaèa znakovnog jezika u Beogradu i Republici Srbiji. Sekundarni cilj projekta je prikupljanje informacija o stvarnim potrebama gluvih osoba za uslugom tumača znakovnog jezika, utvrđivanje najčešćih situacija u kojima su gluvim osobama potrebni tumači znakovnog jezika kao i definisanje standarda usluge tumača znakovnog jezika. Istraživanjem će se preciznije definisati potrebna podrška drave u obezbeđivanju usluge tumača znakovnog jezika, radi definisanja ovog prava u nacrtu zakona o upotrebi znakovnog jezika.

Forum mladih sa invaliditetom izvršio je evaluaciju za potrebe projekta „Servis tumača   znakovnog jezika za gluve osobe“.
Teorijski okvir za analizu rezultata evaluativnog istraživanja o servisu znakovnog jezika predstavlja koncept komunikativne inkluzije, koji predstavlja operacionalizaciju teorije komunikativnog delanja Jurgena Habermasa.

U ovoj teoriji, najznačajniji filozof današnjice, ukazuje na komunikaciju kao formu delanja bez koje je društvo teško zamislivo. Ključ na odrednica komunikativnog delanja je jednaka mogućnost svih članova zajednice da izraze svoje interese, potrebe, vrednosti, odnosno, da imaju mogućnost da ih zastupaju. Suštinа Hаbermаsovih principа nа kojem bi trebаlo dа počivа ideаlno, tipski zаmišljeno komunikаtivno delаnje, je u jednаkim mogućnostimа dа se kаže i čuje, što je pretpostаvkа zа dijаlog. Delаnje je komunikаtivno sаmo аko dovodi do (spo)rаzumevаnjа. Iz ovoga sledi da je komunikacija neizostavni element  inkluzije pojedinca ili/i društvenih grupa, jer bez nje je teško zamislivo ostvarivanje prava, ali i realizacija potreba i interesa, što je preduslov za društvenu uključenost. Ako je neka grupa van komunikacije, ona je van društva“, kaže Forumovo istraživanje.

„Na osnovu prezentovanih rezultata istraživanja evidentno je da je Servis postao sastavni deo inkluzivnog života gluvih i nagluvih osoba. Iz tog razloga eventualni nestanak Servisa, ne samo da bi smanjio društvenu uključenost, već bi povećao ne malu diskriminaciju ove društvene grupe“,  zaključuje se u izveštaju Foruma mladih sa invaliditetom.

Na konferenciji je ispred Ministarstva rada i socijalne politike govorio pomoćnik ministra Vladimir Pešić¦, dok je ispred GOGB-a govorila gospođa Danica Jaslar, sekretar udruženja.Prisutnima se obratio i gospodin Kujović, predsednik Saveza gluvih i nagluvih Srbije. Rezultate istraživanja prikazali su Zoran Gavrilović i Mikica Budimirović iz Foruma mladih sa invaliditetom.

{gallery}gluvi/gluvi{/gallery

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content