Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Obuka za Porodičnog savetnika za porodice sa članom sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom organizovao je obuku za pružaoce usluge „Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom“ 18, 19. i 20. juna u Beogradu. Porodični savetnik je inovativna usluga u sistemu socijalne zaštite koja kao osnovni cilj ima jačanje porodične rezilijentnosti porodica osoba sa invaliditetom, bez obzira da li se radi o porodici sa detetom sa razvojnim teškoćama ili o porodici koja ima odraslog člana sa invaliditetom. Svrha usluge je da doprinese očuvanju celovitosti porodice i unapređenju kvaliteta života svih članova u različitim razvojnim fazama porodičnog života.

Učesnici obuke bili su 20 stručnih radnika zaposleni u ustanovama socijalne zaštite (psiholozi, socijalni radnici, pedagozi) koji imaju iskustva u radu sa odraslim korisnicima sa invaliditetom i zainteresovani su za pružanje usluge porodičnog savetnika. Kroz program obuke oni su stekli znanja i veštine za pružanje podrške porodici da razvije sopstvene snage i što samostalnije radi na sopstvenom i razvoju člana sa invaliditetom, kao i unapređenju kvaliteta života cele porodice; unapredili su razumevanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i filozofije samostalnog života i naučili da ih integrišu u pristup osobi sa invaliditetom i porodici; naučili su da primenjuju veštine za povezivanje porodice sa drugim izvorima podrške; stekli su znanja da obezbede podršku porodici za ostvarivanje celovitosti porodice ( očuvanje postojeće celovitosti ili ponovno spajanje porodice).

Obuka za pružanje usluge se realizuje iz 2 dela: prvi deo u trajanju od 3 dana realizovan je u pomenutim terminima, dok će drugi deo obuke u trajanju od 2 dana biti realizovan 3. i 4. jula 2015, takođe u Beogradu. Obuku su realizovale profesionalne trenerice i dugogodišnje radnice u sistemu socijalne zaštite Lidija Milanović i Snežana Stojanović, koje su ujedno i autorke programa obuke i same usluge. Akreditacija programa obuke je u toku.

Obuka za uslugu porodičnog savetnika realizuje se u okviru projekta „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“, koji finansira Evropska Unija u okviru projekta “Otvoreni zagrljaj”.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content