Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Počela realizacija projekta “Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju”

U periodu od 01. juna do 31. decembra 2015. Forum mladih sa invaliditetom realizuje projekat “Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju”. Osnovni cilj ovog projekta je unapređenje zaposlivosti mladih sa invaliditetom kroz informisanje, aktivaciju, neformalnu obuku, radnu praksu i izgradnju održive saradnje sa poslodavcima. Aktivnosti se realizuju u tri grada: Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Projektnim aktivnostima kreiraće se mehanizmi koji će predstavlјati podršku za zapošlјavanje mladih sa invaliditetom:

  1. Informativna kampanja (jul-avgust) će biti usmerena na informisanje mladih sa invaliditetom o postupku procene radne sposobnosti, mogućnostima neformalnog obrazovanja i aktuelnim trendovima na tržištu rada. Promotivna kampanja će biti namenjena široj javnosti i čitavoj omladinskoj populaciji.
  1. Kroz neformalnu edukaciju (septembar-oktobar), mladi sa invaliditetom će unaprediti svoja znanja i veštine, što će ih osnažiti za tržište rada i pobolјšati vezu između obrazovanja i zapošlјavanja. Biće realizovano 3 petodnevna edukativna programa u 3 grada sa ukupno 45 mladih sa invaliditetom.
  1. U saradnji sa poslovnim asocijacijama, održaće se 3 jednodnevne radionice sa poslodavcima (novembar-decembar) kako bi se doprinelo unapređenju zapošljavanja mladih sa invaliditetom. Na ovaj način, kreiraće se mahanizni i uslovi za pohađanje radne prakse mladih sa invaliditetom.

Projekat je podržalo Ministarstvo omladine i sporta, a saradnici su Nacionalna služba za zapošljavanje, Univerzitetski centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, Privredna komora Srbije, Udruženje poslovnih žena, Udruženje poslovnih konsultanata, Unija poslodavaca Srbije.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content