Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

FMI realizovao radionicu za zaposlene UniCredit Banke

U okviru podrške poslodavcima kroz Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Forum mladih sa invaliditetom realizovao je radionicu za zaposlene UniCredit Banke.

Radionica je održana online 18. januara, a bila je otvorena za sve zainteresovane zaposlene UniCredit Banke. Poruka koju smo želeli da prenesemo jeste da:

– inkluzija osobama s invaliditetom obezbeđuje jednake mogućnosti za učešće u svim aspektima društva.
– Inkluzivno radno okruženje je ono okruženje koje je po meri svakog od nas i pruža jednake mogućnosti za sve.
– Stvaranje inkluzivne kulture na radnom mestu zahteva vreme i posvećenost.

Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom osnovao je Forum mladih sa invaliditetom početkom 2021. godine, kako bi se kompanijama pružila strateška podrška u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Radionice se organizuju u okviru projekta Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom u partnerstvu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID). Drugi partneri projekta su Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content