Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Održana završna konferencija „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“

Završna konferencija projekta “Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice” – za život u zajednici osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, održana je u Beogradu, 10.decembra 2015.

Predstavnici Foruma mladih sa invaliditetom predstavili su sve postignute rezultate projekta koji je realizovan u periodu jun 2014-decembar 2015.god. Takođe, predstavnici partnerskih organizacija Kreativno Edukativni Centar KEC i Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih porodica „Duša“ govorili su o značaju života u zajednici osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, te važnosti uključivanja u društvo putem rada/radnog angažovanja i drugih vrsta društvenih aktivnosti.

Republički zavod za socijalnu zaštitu prezentovao je istraživanje u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih osoba sa invaliditetom u Srbiji, realizovano u periodu septembar-decembar 2014.god (celokupno istraživanje dostupno je na sajtu Foruma mladih sa invaliditetom, u sekciji „dokumenti“, „publikacije FMI“).

Takođe, prezentovana je i nova usluga socijalne zaštite „Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom“, koja je razvijena u toku projekta. Usluga za osnovni cilj ima jačanje porodične rezilijentnosti porodica osoba sa invaliditetom, a svrha usluge je da doprinese očuvanju celovitosti porodice i unapređenju kvaliteta života svih članova u različitim razvojnim fazama porodičnog života. Usluga je usmerena na odrasle članove porodice, nosioce porodične brige i nege – roditelje deteta ili odrasle osobe sa invaliditetom, ili na druge bliske članove porodice. Ona pre svega jača njihove kapacitete za prevazilaženje specifičnog stresa usled suočavanja sa invalidnošću člana porodice i razvija kapacitet za uspostavljanje adekvatnog odnosa i stava prema članu sa invaliditetom, omogućavajući mu podršku, prihvatanje i podsticaj razvoju (više o samoj usluzi možete videti u sekciji „dokumenti“, „publikacije FMI“).
Uslugu Porodičnog savetnika koristilo je 20 porodica tokom trajanja projekta, pri čemu 14 porodica ima odraslog člana sa invaliditetom u nekoj od ustanova za smeštaj, dok je u 6 porodica odrasli član sa invaliditetom u porodičnom domu.

Na konferenciji je premijerno prikazan i film o usluzi Porodični savetnik, u kome su učešće uzeli neki od obučenih Porodičnih savetnika i neke od porodica kojima je usluga pružana u toku trajanja projekta.

Cilј projekta je osnaživanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama (radnim angažovanjem u socijalnim preduzećima), osnaživanje porodica koje imaju članove sa intelektualnim i mentalnim teškoćama (pružanjem inovativne usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici – porodični savetnik), promocija prava i zagovaranje za život u zajednici osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama (organizovanje tribina na temu „Od izolacije do socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim/mentalnim teškoćama“), kao i kreiranje preporuka baziranih na oceni stanja i analizi mogućnosti za nezavisan život osoba sa invaliditetom u zajednici, kao preduslova deinstitucionalizacije.

Projekat je podržala Evropska unija, a u okviru projekta Otvoreni zagrljaj.

12351078_968934453172257_189225601_n 12355101_968935779838791_597428303_n 12358037_968939603171742_296890443_n 12358260_968935749838794_1778817775_n 12366670_968931006505935_1454283719_n 12366831_968931023172600_2088520485_n 12366872_968964919835877_885788413_n 12366937_968964949835874_95440246_n 12367075_968956279836741_1095376881_n 12248843_968964906502545_382903383_n 12348481_968931079839261_426136992_n 12358392_968964899835879_595940264_n

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content