Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Poziv za prijavu u bazu kandidata za zapošljavanje Foruma mladih sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom poziva osobe sa invaliditetom koje su u potrazi za poslom i/ili radnom praksom da se prijave u bazu zapošljavanja koje udruženje poseduje od 2008. godine.

U bazu se možete prijaviti: 1) Slanjem biografije na e-mail udruženja: office@fmi.rs ili

2) Popunjavanjem formulara na sajtu udruženja, koji možete pronaći na linku: http://fmi.rs/?page_id=2019

Molimo da napomenete da li ste zainteresovani za zapošljavanje, radnu praksu, ili i za zapošljavanje i radnu praksu.

Za dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem e-mail-a office@fmi.rs ili telefona 011/32-206-32.

O FORUMU MLADIH SA INVALIDITETOM:

Forum mladih sa invaliditetom je udruženje koje već deset godina aktivno radi na društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava kroz uspostavljanje partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta.

Najvažniji rezultati u oblasti edukacije/zapošljavanja:

-Osmislili smo program neformalne obuke “Inkluzivna akademija” u cilju jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, koji realizujemo četvrtu godinu za redom u Beogradu, i koji je do sada pohađalo 50 osoba sa invaliditetom.

-Potpisali smo 20 ugovora sa kompanijama u cilju podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Do 150 osoba sa invaliditetom je zaposleno posredstvom naše organizacije.

-Realizovali smo 16 edukacija za poslodavce u cilju smanjenja predrasuda i stereotipa prema osobama sa invaliditetom kao zaposlenima i upoznavanju sa sposobnostima i mogućnostima osoba sa invaliditetom

-Realizovali smo istraživanje sa 465 zaposlenih osoba sa invaliditetom, 194 nezaposlene osobe sa invaliditetom i 284 poslodavaca koje je doprinelo kreiranju izveštaja o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada

-Izradili smo Preporuke za unapređenje procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom

-Razvili smo Program za karijerno vođenje mladih sa invaliditetom koji smo realizovali u 4 grada sa 132 učesnika. Program je sertifikovan u Institutu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja.

-Posedujemo bazu kandidata koji traže posao i povezujemo ih sa poslodavcima

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content