Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Poziv klubovima i udruženjima za sportove osoba sa invaliditetom za prijavu u jedinstvenu online bazu www.sportskainkluzija.com!

U nameri da informacije o svim klubovima i savezima za sportove osoba sa invaliditetom budu dostupne na jednom mestu, kreiran je sajt www.sportskainkluzija.com. Klubovi i udruženja imaju priliku da kreiraju svoje profile popunjavanjem formulara na sajtu i na taj način omoguće vidljivost svojih aktivnosti, ali i približe svoj sport široj društvenoj zajednici.

Profil obuhvata informacije o klubu/udruženju, aktivnostima i postignućima, ali i o načinu na koji mogu da se priključe novi, zainteresovani članovi. Na ovaj način, kreira se i orijentir, koji klubovi/udruženja postoje i u kojim lokalnim sredinama, ali se i stiče uvid u potrebu za osnivanjem novih klubova/udruženja.

Više informacija o klubovima/udruženjima koji su kreirali svoj profil možete pronaći na stranici KLUBOVI I SAVEZI.  Takođe, dostupna je i facebook stranica Sportska inkluzija, koja prati razvoj portala, promoviše sportske aktivnosti i objavljuje vesti  od značaja za razvoj sporta osoba sa invaliditetom.

 Prijavite se i postanite deo  jedinstvene platforme!

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content