Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Edukacija za socijalne preduzetnike se približava kraju

Edukacija socijalnih preduzetnika za osnivanje i rukovođenje socijalnim preduzećima u lokalnoj zajednici koja je počela 23. marta 2015. godine, i koja će učesnicima pomoći da započnu ili da razviju svoj socijalni biznis, uskoro se završava. Obuka je organizovana od strane Foruma mladih sa invaliditetom u okviru projekta „Društvene mogućnosti za osnaživanje porodice“, a realizovana od strane Papilota, instituta za unapređenje i razvoj kvaliteta života iz Slovenije, uz finansijsku podršku Evropske Unije.

Socijalni preduzetnici koji su prošli program obuke treba da pripreme jedan poslovni plan za novo socijalno preduzeće. Pored toga, umrežavanje sa svim relevantnim akterima u lokalnoj sredini nesumnjivo će doprineti uspešnom započinjanju i razvoju socijalnog preduzeća. Pomenuti socijalni preduzetnici će imati supervizorsku podršku u trajanju od 4 meseca.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content