Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Naziv projekta:

Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Donator:

USAID

Vreme trajanja projekta:

avgust 2022-jul 2026.

Partneri:

Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije

Cilj projekta: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom i stvaranje jednakog pristupa zapošljavanju na tržištu rada koje je otvoreno, inkluzivno i dostupno osobama sa invaliditetom.

Glavne aktivnosti su:

1) Unapređenje zapošljivosti osoba sa invaliditetom putem psihosocijalne podrške, karijernog vođenja, radne prakse i obuka za tržište rada,

2) Podsticanje preduzetništva među osobama sa invaliditetom tako da imaju pristup kapitalu, tržištima, tehničkoj pomoći i mrežama na ravnopravnoj osnovi sa drugima i

3) Promovisanje podsticajnog okruženja koje odgovara inkluzivnom ekonomskom razvoju za osobe sa invaliditetom: saradnja sa poslodavcima, unapređenje nacionalnih i lokalnih politika i podrška šire javnosti.

Projekat će se realizovati na nacionalnom nivou sa fokusom na Beograd, Suboticu, Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo i Niš.

Povezane vesti:

USAID i Forum mladih sa invaliditetom pokrenuli projekat radi ekonomskog osnaživanja osoba sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenuli su četvorogodišnji projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje...
Donatori:
Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom
Skip to content