Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Učešće na okruglom stolu „Nega i pomoć drugog lica“

Predstavnica Foruma mladih sa inavliditetom, Milica Glišić je učestvovala na okruglom stolu „Nega i pomoć dugog lica – kontrola zakonitosti i izazovi u ostvarivanju prava“ koji je u organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM, održan u petka 31. maja 2024. godine.

Ovaj događaj okupio je stručnjake iz oblasti socijalne zaštite, pravosuđa, zdravstva, predstavnike organizacija civilnog društva i građane, sa ciljem mapiranja izazova i kreiranja predloga za poboljšanje uslova života osoba sa invaliditetom.

Na skupu, predstavnica Foruma mladih sa inavliditetom ukazala je na izazove sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom prilikom ostvarivanja prava na tuđu negu i pomoć tokom procesa zapošljavanja. Milica je istakla da je ovako postavljen sistem ostvarivanja prava na tuđu negu i pomoć komplikovan, pogotovo u situacijama, kada se osobe sa invaliditetom zaposle. Postupak prenosa prava iz sistema socijalne zaštite u sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i obrnuto, traje predugo, prolaze se nova veštačenja, a usled nedovoljno preciznih kriterijuma ne postoji predvidiviost da li će osoba zadržati pravo ili isto izgubiti. Takođe, Milica je istakla da Forum mladih sa invaliditetom zagovara da se procedure pojednostave, kao i da se ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć podvede pod jednu instituciju, a da o tome treba otvoriti široku javnu debatu, kako bi se došlo do najboljeg rešenja.

Svi učesnici su se složeli da postoje izazovi, poput sporosti postupka, nedoslednosti u donošenju konačnog rešenja, nedovoljna informisanost korisnika o pravima i obavezama, kao i da je postojeće stanje neophodno izmeniti kako bi se ostvarila vladavina prava.

Okrugli sto „Nega i pomoć drugog lica“ pružio je priliku za razmenu iskustava i ideja, koje će doprineti daljem razvoju inkluzivnih politika i praksi u ostvarivanju prava osoba sa inavliditetom.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content