Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Usvojen Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite | servisipodrske.info

22. maja 2013. stupile su na snagu odredbe Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite. Pravilnik propisuje minimalne strukturalne i funkcionalne standarde koje moraju da ispune svi pružaoci usluga. Ispunjenost standarda kvaliteta usluge predstavlјa jedan od uslova za dobijanje licence.
Istog dana stupile su na snagu i odredbe tri nova podzakonska akta – pravilnika koji detalјnije regulišu oblast socijalne zaštite:

Usvajanje ovih pravilnika predstavlјa korak više u primeni Zakona o socijalnoj zaštiti.

preko Usvojen Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite | servisipodrske.info.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content