Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Konferencija „Četiri koraka ka jednakim mogućnostima“, Sava Centar

Konferencija “Četiri koraka ka jednakim mogućnostima“, održana je 28. Oktobra 2008. Godine u Beogradu, kada su predstavljeni rezultati jednog od najobimnijih istraživanja sprovedenih do sada, sa temom sagledavanja diskriminacije osoba sa invaliditetom, odnosno uzroka, rasprostranjenosti i posledica diskriminacije u oblastima zapošljavanja, školstva, zdravstva, kulture i mnogih drugih društvenih oblasti.

Konferenciju su otvorili Željko ilić, izvršni direktor Foruma mladih sa invaliditetom (FMI) i Thomas Gnocchi, glavni sekretar i šef političkog odseka Delegacije Evropske Komisije u Republici Srbiji.

Realizovano istraživanje predstavlja prvu fazu projekta „4 koraka ka jednakim mogućnostima„ koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom i partnerske organizacije (Biro za društvena istraživanja, udruženje studenata sa hendikepom i Centar za razvoj inkluzivnog društva) uz podršku Delegacije Evropske Komisije u Republici Srbiji. Pomenuti projekat sprovodi se od maja 2008. Godine u 4 grada u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš), a za osnovni cilj ima jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom i lokalnih stakeholdera u oblasti aktivizma i javnog zastupanja putem promovisanja i unapreã°enja primene Zakona protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom.

S obzirom na rezultate istraživanja, na konferenciji je prepoznata potreba za edukacijom i upoznavanjem velikog broja osoba sa invaliditetom kako da prepoznaju, a zatim i reaguju na slučajeve diskriminacije, dok je sa druge strane nephodno podizati svest i snažno uticati na predstavnike državnih i lokalnih institucija, medija i biznis sektora kako bi se otklonili problemi koji su posledica postojećeg sistema.

Željko ilić, izvršni direktor FMI-a, izrazio je nadu i uverenje da Će se zajedničkim delovanjem svih sektora u društvu, i naravno uz podršku Evropske Komisije, ispuniti svi standardi koji našu državu Čekaju na putu ka evropskim integracijama iz oblasti socijalne politike, a samim tim i značajno poboljšati položaj osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

O podršci projektu „Četiri koraka ka jednakim mogućnostima“ gospodin Thomas Gnocchi je istakao da je podrška Evropske unije projektima, kao što je ovaj, počela 1996, kada je EU usvojila Strategiju za osobe sa invaliditetom, sa ciljem da se uspostave jednake mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Glavni cilj ove strategije jeste da se osobe sa invaliditetom uključe u svaku aktivnost, dešavanje i kampanju koja je organizovana kako bi se promovisala ova strategija. Evropski savet je 2003. Usvojio rezoluciju kojom poziva zemlje članice i Evropsku komisiju da se zalažu za zapošljavanje i socijalnu integraciju, za bolju saradnju kako na nacionalnom tako i na evropskom nivou i da se osobe sa invaliditetom uključe u sve bitne segmente života.

U okviru projekta sprovedeno je istraživanje na uzorku veličine 199 osoba sa invaliditetom koje su Članovi organizacija (NVO, savezi) i 100 stakeholdera (opštinski funkcioneri, poslodavci, sudstvo, advokati, tužioci, novinari i aktivisti u NVO) u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu o percepciji diskriminacije osoba sa invaliditetom u oblasti pristupačnosti, obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja, kulture, informisanja, politike i aktivizma.

Jedan od zaključaka iznet na konferenciji je da je diskriminacija osoba sa invaliditetom u najvećoj meri determinisana nedostatkom ili neadekvatnom primenom postojećeg normativnog okvira (zakona i strategije), a sa druge strane ukupnim položajem osoba sa invaliditetom koji se karakteriše nedovoljnim aktivizmom, odnosno getoaktivizmom, etatističkom svešću, sklonosti samoizolaciji. Posledica diskriminacije osoba sa invaliditetom se ogleda u kršenju ljudskih prava, ometanju i sprečavanju procesa inkluzije, porastu getoizacije, anomije, stvaranju osećaja bespomoćnosti i beskorisnosti kao formi socijalnoj izolacije.

Na konferenciji su učestvovali mnogobrojni predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom iz već pomenuta 4 grada, predstavnici resornih ministarstava i lokalne samouprave, predstavnici nevladinog sektora i biznis sektora.

Prezentaciju rezultata istraživanja možete naći u download sekciji.

{gallery}konferencija-2008{/gallery}

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content