Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Obuka za mentore na projektu ‘’Radna praksa za mlade sa invaliditetom’’

U organizaciji Foruma mladih sa invaliditetom realizovana je obuka za mentore 29. januara 2018. godine, za poslodavce koji su se prijavili za učešće u programu radne prakse za mlade sa invaliditetom. Cilj obuke je da omogući mentorima da na odgovarajću način, prilagođavajući se stilu učenja i komunikacije, pruže podršku u razvijanju ličnih i profesionalnih sposobnosti praktikanata, kako bi bili efikasniji u ostvarivanju poslovnih ciljeva i karijernom razvoju. Program obuke kreirala je agencija Atria, a obuku su realizovali treneri Stanka Vučetić i Luica Radivojević.

Pre obuke, kompanije su imale zadatak da identifikuju pozicije za praktikante. U skladu sa pozicijama, određeni su mentori za buduće praktikante, koji su i bili učesnici obuke, i raspisan je poziv za praktikante.

Projekat je podržan od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u okviru tematske grant šeme „Podrška inovativnim pristupima povećanja zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, koji predstavlja deo projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih” („Inicijativa za zapošljavanje mladih“) kojeg finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC) pod nazivom „Znanjem do posla – E2E“.

20180129_112852 20180129_103619 20180129_125150

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content