Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Otvoren poziv za poslodavce: Prijava za učešće u inovativnom programu „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“

Forum mladih sa invaliditetom realizuje projekat „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“, koji za cilj ima unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse.

Očekivani rezultati se odnose na uvećane mogućnosti za zaposlenje za mlade sa invaliditetom i sticanje novih znanja i veština putem pohađanja prakse, dok će, sa druge strane, poslodavci imati na raspolaganju pilotiran model prakse za mlade sa invaliditetom, uz primenu inkluzivnih procedura, bez opterećenja za svoj budžet. Program prakse je razvijen kroz saradnju predstavnika poslovnog, civilnog i državnog sektora, sa iskustvom u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Faze programa uključuju:

  1. Edukativni program za poslodavce u cilju upoznavanja sa sposobnostima/mogućnostima osoba sa invaliditetom (pojam invaliditeta, vrste invaliditeta, komunikacija, terminologija, prilagođavanja radne sredine, inkluzivni procesi).

Termin: 01. decembar 2017, 10-15h

  1. Program za mentore – imenovani predstavnici poslodavaca će imati priliku da steknu/unaprede svoje mentorske veštine kroz posebno dizajniranu obuku, a u cilju uspešne inkluzije mladih sa invaliditetom tokom trajanja prakse.

Termin: sredina decembra 2017.

  1. Realizacija tromesečne radne prakse. Poslodavci će, nakon obuka, identifikovati jednu ili više radnih pozicija za mlade praktikante sa invaliditetom. Projektni tim će objaviti konkurs za praktikante, i pružiti podršku poslodavcima za odabir kandidata. Forum mladih sa invaliditetom će pokrivati troškove prevoza i toplog obroka za praktikante.

Termin: sredina januara 2018. – otvaranje konkursa za praktikante (trajanje 1 mesec)

              mart-jun 2018. – period realizacije prakse

Program se realizuje u Beogradu.

Sa poslodavcima, učesnicima programa, Forum mladih sa invaliditetom će zaključiti Sporazum o saradnji i pružati stručnu podršku tokom čitavog trajanja procesa.

Rok za prijavu je petak, 24. novembar.

Zainteresovani poslodavci treba da popune prijavni formular koji se nalazi ovde.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Delta Holding d.o.o, dok su saradnici na projektu Nacionalna služba za zapošljavanje, Unija poslodavaca Srbije I Univerzitetski centar za studente sa hendikepom.

Projekat je podržan od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u okviru tematske grant šeme „Podrška inovativnim pristupima povećanja zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, koji predstavlja deo projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih” („Inicijativa za zapošljavanje mladih“) kojeg finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC) pod nazivom „Znanjem do posla – E2E“.

Logo-Švajcarska kancelarija manji

Logo TIM manji

Logo Znanjem do posla

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content