Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Vesti / /

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između FMI i „Skills Trening Centra“

Forum mladih sa invaliditetom i Skills Training Centar potpisali su ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u petak, 4. decembra 2009, u prostorijama Privredne komore Beograda.

Potpisivanje ugovora ima za cilj podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom i njihovo puno ukaljučivanje u radni proces i sredinu, kroz realizaciju jedinstvenog programa obuke menadžera i ostalih zaposlenih u kompanijama /javnim/ srednjim preduzećima u pomenutom procesu..

U maju ove godine, Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kojim se regulišu podsticaji za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada, procena radne sposobnosti, obaveze zapošljavanja, kao i druga pitanja značajna kako za osobe sa invaliditetom (OSI), tako i za poslodavce.

Kao primer dobre prakse, dan nakon Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, ozvaničena je saradnja između dve organizacije, koje su spoznale važnost podrške uključivanja osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života, a pogotovo zapošljavanje.

‘’The Disability Employment and Awareness” program usmeren je ka izgradnji i jačanju kapaciteta kompanija za proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Program ima za cilj rešavanje kritičnih i neposrednih prepreka i problema vezanih za uspešan proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom u svim sektorima i na otvorenom tržištu rada.

Program edukacije poslodavaca podržali su Nacionalna služba za zapošljavanje, Privredna komora Beograda, kao i mnoge druge relevantne institucije, a nakon ceremonije potpisivanja ugovora održana je konferencija za novinare kojima su se obratili Željko Ilić (Forum mladih sa invaliditetom), Dragan Đorđević (Skills) i Zoran  Milošević, predsednik skupštine Privredne komore Beograda.

{gallery}Skills Training Centra{/gallery}

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content