Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

“Profilisanje dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom u cilju uključivanja na tržište rada”

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, započeo je prvu  obuku “Profilisanje dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom u cilju uključivanja na tržište rada” . Od prijavljenih kandidata selektovano je 20 polaznika iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša koji će pohađati obuke tokom kojih će biti obučeni za pružanje podrške pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom, pilotiranjem procesa profilisanja i direktnog kontinuiranog rada sa korisnicima kroz psihocijalnu rehabilitaciju.

Fokus obuke će biti na upoznavanju polaznika/ca sa metodama i načinima rada sa osobama sa invaliditetom (individualni i grupni rad), sa ciljnim grupama, kao i sa temama koje: podstiču njihovu samostalnost, produbljuju unutrašnju motivaciju, razvijaju socijalne veštine i spretnosti i pružaju pomoć prilikom izbora odgovarajućih profesionalnih ciljeva.

Kroz psihosocijalnu rehabilitaciju krajnji cilj je njihovo usmeravanje, radi prepoznavanja i ostvarivanja vlasititih potencijala, i reintegracije u šire radno i socijalno okruženje.

***

Projekat se realizuje u okviru šireg projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Podelite objavu:

Možda vas zanima i

Skip to content