Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Forum mladih sa invaliditetom | Youth with disabilities forum

Projekat

Platforma za karijerno vođenje

Naziv projekta:

Platforma za karijerno vođenje

Donator:

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (program “Podrška civilnom društvu“)

Vreme trajanja projekta:

jun 2011 – jun 2012.

Partneri:

NVO “Šansa”, Požarevac

Saradnici: Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja

Projekat ima za cilj unapređenje civilnog dijaloga u društvu, kroz razvoj Platforme karijernog vođenja i savetovanja za mlade iz osetljivih grupa i efikasnu komunikaciju i saradnju NVO i drugih sektora na lokalnom nivou, a sve u cilju primene programa koji će odgovoriti ključnim izazovima poput zapošljavanja mladih iz osetljivih grupa, i koji će omogućiti efikasniji pristup tržištu rada i dovesti do poboljšanja obrazovnog sistema. Projekat je usmeren na mlade iz socijalno ugroženih grupa, njihove roditelje, na edukaciju i mentorski rad sa zaposlenima u srednjim školama (profesori, pedagozi, psiholozi), kao i na predstavnike civilnog društva, javnih službi i biznis sektora.

Povezane vesti:
Nema povezanih vesti za ovaj projekat...
Donatori:
Platforma za karijerno vođenje
Skip to content